Search This Website

19 July 2018

2018 Na Tamam Paripatro
2018 Na Tamam Paripatro


નોધ : ૨૦૧૮ ના બીજા પરિપત્રો હવે  પછી મુકવામાં આવશે..

શિષ્યવૃતિ માટે પોસ્ટ માં ખાતા ખોલવા બાબત

ધો 3 થી 8 ના પરિણામ ની ઓનલાઇન એન્ટ્રી કરવા બાબત.. તા. 23-10-2018

પ્રથમ પરીક્ષા આયોજન સમય પત્રક તા. ૦૮-૧૦-૧૮

પ્રાથમિક શાળામાં નવરાત્રી અને દિવાળી વેકેશન નિયત કરવા બાબત.. તા. ૨૬-૦૯-૨૦૧૮

3 થી 5 તાસ પદ્ધતિના અમલ અંગે.. તા. 24-09-18

વંદે ગુજરાત કાર્યક્રમો

પ્રથમ સત્રાંત કસોટી ૨૦૧૮-૧૯

Std 3 ane 4 ma English Subject Babat. D. 6-9-18

Internet Sarve Babat.. D. 01-09-18

ધોરણ ૩ થી ૫ સમયપત્રક

ગાંધીજીની ૧૫૦ મી જન્મજયંતીની ઉજવણી

પ્રાર્થના પોથી

સ્વચ્છતા પખવાડિયું ઉજવણી ૨૦૧૮

અધ્યયન નિષ્પતિ GCERT ધો.૩ થી ૮

વાલી સંમેલન અહેવાલ ૧૫ મી ઓગસ્ટ ૨૦૧૮

પ્રજ્ઞા ગણિત વાર્ષિક આયોજન ધોરણ ૧ અને ૨

Mina ni Duniya DTH connection babat. 1/9/18

શિક્ષકોના બદલીના નિયમો બાબત....

NMMS પરીક્ષા માહિતી BY Sujay

સ્વચ્છતા પખવાડિયા ની ઉજવણી કરવા બાબત.. તા. 30-08-18

મહેકમ માટે ઉપયોગી ૨૦૧૦ નો પરિપત્ર

Savachchhat Pakhavadiyu Ujavava Baabat No Paripatra.. Date.. 23-08-18

પ્રજ્ઞા અભિગમ કાર્ય પ્રણાલી... તા. ૦૧-૦૮-૨૦૧૮

દેશભક્તિના નારા

ગ્રાન્ટ ફાળવણી પરિપત્ર... તા. ૨૪-૦૮-૧૮

વાલી સંમેલન આયોજન .... તા. ૦૯-૦૮-૨૦૧૮

મિશન વિદ્યા અંતર્ગત સૂચનાઓ.. તા. 10.08.2018

Ltc araji form

પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકો અને વિદ્યાસહાયકોની સેવાપોથી અદ્યતન કરવા બાબત આજનો લેટેસ્ટ પરિપત્ર... તા.. ૨૭-૭-૧૮

ખેલ મહાકુંંભ-ર૦૧૮ રજીસ્ટેશન/ પાર્ટીસીપેેેન બાબત

પ્રાથમિક માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા તા. 26-7-18

ધો. ૯ થી ૧૨ ની પરીક્ષા પદ્ધતિ માં ફેરફાર ... તા. ૨૪-૭-૧૮

સ્વચ્છતા કીટ પરિપત્ર તા. ૧૬-૭-૧૮

પ્રાથમિક-માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિની પરીક્ષાર્થીઓના યોગ્યતામાં અને અભ્યાસક્રમમાં થયેલ સુધારા બાબત

સ્વચ્છતા કીટ પરિપત્ર તા. ૧૬-૭-૧૮

મિશન વિદ્યા બાબત તા. ૧૯/૦૭/૧૮Std 1 ane 2 nodh kadava babat.. Chhotaudepur.. 18-07-2018Shaalakosh Info શાળાકોષ માહિતી

જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેકટ આયોજન અમલી કરણ બાબત 2018


નેશનલ સાયન્સ સેમીનારદિવ્યાંગ બાળકો બાબત
26 મી રાષ્ટ્રીય બાળ વિજ્ઞાન કોંગ્રેસ 2018 તા. ૨૯-૦૬-૨૦૧૮
ગણિત - વિજ્ઞાન પ્રદર્શન 2018/19 તા. ૨૬-૦૬-૨૦૧૮
કલા મહાકુંભ ના આયોજન બાબત.. તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮
શ્રેષ્ઠ SMC સભ્યોને એક્સપોઝર વિઝીટ કરાવવા બાબત તા. ૨૫-૦૬-૨૦૧૮
શાળા કક્ષાએ RTE ની અમલવારી સંદર્ભે સોશિયલ ઓડિટ કરવા બાબત.. તા ૦૨/૦૭/૨૦૧૮
મીનાની દુનિયા કાર્યક્રમના અમલીકરણ બાબતે ૫-૭-૧૮
Computer Tas Babat


શાળા સલામતી સપ્તાહ ૨૦૧૮ બાબત પરિપત્ર ૧૯-૬-૧૮
શાળાઓમાં ૨૬ જૂન ડ્રગ વિરોધી દિવસની ઉજવણી બાબત પરિપત્ર ૧૯-૬-૧૮
સ્વચ્છ વિદ્યાલય પુરસ્કાર બાબત ૧૪-૬-૧૮
ડ્રાઈવિંગ લાઇસન્સ બાબતનો પરિપત્ર ૬-૬-૧૮વિશ્વ યોગ્ દિવસની ઉજવણી બાબત ૭-૬-૧૮
Praveshotsav Paripatra 30-05-2018Jillani On line Badali Paripatra. 05-06-2018
Maths/Science online talim babat


Online Inspire Award રજીસ્ટ્રેશન બાબત. ૫-૪-૧૮
કન્યાઓને શાળાઓમાં ફી મુક્તિ બાબત. ૭-૪-૧૮
ધોરણ - 5, 6, 7, 8 નિબંધ આયોજનMDM Menuવિશ્વ ચકલી દિવસ
શાળામાં પ્રિન્ટરની Cartridge વિતરણ બાબત. ૧૪-૩-૧૮પ્રાથમિક શિક્ષકો એ શાળામાં નિયમિત હાજર રહેવા બાબત

ઉખાણાં સંગ્રહ
SSC & HSC EXAM MATE NU MAHENTANU

આંતર રાષ્ટ્રીય મહિલા દિન ૮ માર્ચ ઉજવણી બાબત
આગામી માર્ચ 2018 માં S.S.C/H.S.C ની જાહેર પરીક્ષાઓ માટે પ્રાથમિક શાળાના HTAT પાસ આચાર્ય તથા શિક્ષકો ફાળવવા બાબત.​ ૩-૩-૧૮
ગુજરાતી માધ્યમની શાળાઓમાં ધોરણ 6 થી 8માં શિક્ષકોની વિષયવાર ખાલી જગ્યાઓની માહિતી બાબત.. તારીખ 21/2/2018 નો લેટર
TET -1 (શિક્ષક અભિયોગ્યતા કસોટી) 2018 પરીક્ષાના આયોજન કરવા બાબત ૨૧-૨-૧૮
મધ્યાહન ભોજન મેનુ ૧૫-૨-૧૮
એટીડી, સંગીત શિક્ષકોને ડિ.એલ.એડ પરીક્ષા માટે ૧૬-૨-૧૮
શિષ્યવૃત્તિ- વિદ્યાર્થીઓના બેંક ખાતા બાબત ૦૭-૦૨-૧૮
શાળા અવલોકન ઓનલાઈન એન્ટ્રી... સુધારાત્મક બાબતો.... તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૮
આંતરિક ફરીયાદ સમિતી ની રચના કરવા બાબત. ૩૧-૧-૧૮

ફિક્સ પગરના કર્મચારીઓ ને માસિક ખાસ ભથ્થુ અને ભથ્થા પર વાર્ષિક ખાસ લાભ આપવા બાબત નાણાં વિભાગનો પરિપત્ર તા.૧૮-૧-૧૮
BLO વળતર રજા તા.૨૦-૧-૧૮
પ્રજ્ઞા અભિગમ બાબત પરિપત્ર ....

6 comments:

 1. Sujay bhai amuk paripatra khulta Nathi So Please Suggest Me

  ReplyDelete
 2. crc new cluster rachna no sau pratham thayel leter muko 2018

  ReplyDelete
 3. School ma teacher dress code babate koi paripatra 18/06/2018 na roj no hoi to pls send me on email or blog..

  ReplyDelete
 4. અનામત ને લગતો ૦૧-૦૮-૨૦૧૮ નો પરીપત્ર મુકોને સાહેબ

  ReplyDelete
 5. Disable students ne 10th na subject ne lagto paripatra hoy to pls aapo

  ReplyDelete
 6. Ladies ne dress pahervani chhut no pariptra

  ReplyDelete

Useful For Teachers

  For this,number is located in Naki Kashva. Save this number and just type HELO from Vigha then they will get Quick REPLAY.  • Thus Quick R...