Search This Website

17 June 2014

PRAGNA
Pragan Geet :-♥ GUJARATI ♥


1. હુ તો સુઇ ગઇ તી...
(HU TO SUI GAI TI)


2. ચુન્નુભાઇ ની નાવ ચાલી...
(CHUNNUBHAI NI NAV CHALI)


3. ગરણી રે ભાઇ...
(GARNI RE BHAI)


4. વહાણ દરિયે તરતુ...
(VAHAN DARIYE TARTU)


5. કલબલ કરતાં કાબરબાઇ...
(KALBAL KARTA KABARBAI)


6. નહાય નદીમાં...
(NAHAY NADI MA)


7. ટપાલી કેવો જાદુગર...
(TAPALI KEVO JADUGAR)


8. ઉપરણુ ઘણુ મજાનુ...
(UPARNU GANU MAZANU)


9. ભરતપુરનો ભત્રીજો-ભવાઈં...
(BHARATPUR NO BHATRIJO)


10. રણમાં તો છેં...
(RAN MA TO CHHE)


♥ PARYAVARAN ♥

1. ચકીબેન ચકીબેન...
(CHAKIBEN CHAKIBEN)


2. નાનુ નાનુ સસલુ...
(NANU NANU SASALU)


3. આવ રે વરસાદ...
(AAW RE VERSHAD)


4. એક એક ચિન્ટુ...
(EAK EAK CHINTU NU) 


5. નાની મારી આંખ...
(NANI MARI AAKH)


6. ચોખ્ખુ ઘરનુ આંગણુ...
(CHOKHU GHER NU ANGANU)


7. વાંદરાભાઇએ કર્યો વિચાર...
(VANDARABHAI A KARYO VICHAR)


8. આ અમારી ગાડી છેં...
(AA AMARI GAADI CHE)


9. શાકવાળી આવી...
(AAVI RE SHAK WALI AAVI)


10. પિંપુડીવાળાનો તનમન્યો...
(PIPUDI WALA NO TANMANYO)


11. ઉખાણાં
(UKHANA)


12. બા વિના ખવડાવે કોણ...
(BA VINA KHAVDAV KON)


13. ચોરી કરવા ચાલ્યા ચોર...
(CHORI KERWA CHALYA CHOR)


14. હળ ચલાવે ખેતર ખેડે...
(HAL CHALAVE KHATER KHADE)


15. રુપિયો લઇ...
(RUPPYO LAI) 

♥ GUJARATI ♥ 

1. ચકીબેન ચકીબેન...
(CHAKIBEN CHAKIBEN)


2. આવો મેઘરાજા...
(AAVO MEGHRAJA)


3. ભલે અમે બાળક નાના...
(BHALE AME BALAK)


4. દાદાજી તો દાદાજી...
(DADAJI TO DADAJI)


5. એક ઝરણુ...
(EK ZARNU)


6. ચોખ્ખુ ઘરનુ આંગણુ...
(CHOKHKHU GHAR NU AANGNU)


7. બા મને ચપટી વગાડતાં...
(BA MANE CHAPTI VAGADTA)


8. અચ્ચર આવે...
(ACHCHAR AAVE)


9. ગણ્યા ગણાય નહી...
(GANYA GANAY NAHI)


10. પરોઢીયે પંખી જાગીને...
(PARODHIYE PANKHI JAGI NE)


11. ચમકીને ચાલ્યો જાય...
(CHAMKI NE CHALYO)


12. ટમી ગઇ સ્કુલે...
(TAMI GAI SCHOOLE)


13. ઊગીને પૂર્વમાં...
(UGI NE PURVA MA)♥ PARYAVARAN ♥

1. મેં એક બિલાડી પાળી છેં...
(MA EK BILADI PALI CHE)


2. આ દાતરડુ કેવુ?
(AA DATERDU KAVU)


3. આવો પારેવા...
(AAVO PAREVA)


4. કીડી કરતાં મોટા છેં...
(KIDI KARTA MOTA CHE)


5. ચાલો મેળો જોવા...
(CHLO MELO JOWA)


6. આપણુ ગુજરાત...
(APANU GUJARAT)


7. હાલો ખેતરે તાપણી કરવા...
(HALLO KHATERE TAPANI KARVA)


8. વડદાદા
(VAD-DADA)


9. ઉગીને પશ્ચિમમાં...
(UGI NE PASHIM MA)


10. આ અમારો દેશ છેં...
(AA AMARO DESH CHE)11. જન ગન મન - રાષ્ટ્રગીત...
(JAN GAN MAN)


12. બેં બેં કરુ છું...
(BEA BEA KARU CHU)

♥ GUJARATI ♥

1. પોપટ પાંજરામાં...
(POPAT PANJRA MA)


2. બા બેઠી તી રસોઇ...
(BA BETHI)


3. કરો રમકડાં...
(KARO RAMKDA)


4. ડુગડુગિયાવાળી...
(DUGDUGIYA VALI)


5. સિંહની પરોણાગત...
(SINH NI PARONAGAT)


6. ઉખાણાં...
(UKHANA)♥ PARYAVARAN ♥

1. ઝંડા ઊચા રહે...
(ZANDA UNCHA)


2. ધરતીને હુ ખેડુ છું...
(DHARETI NE HU KHEDU)


3. એક પગે ઊભા રહી...
(EK PAGE UBHA RAHI)


♥ GUJARATI ♥

1. દરિયાને તીરેં...
(DARIYA NE TIRE)


2. હુ નાનો તુ મોટો...
(HU NANO TU MOTO)


3. દુનિયાની અજાયબીઓ...
(DUNIYA NI AJAYBIO)


4. ઊંટ કહેં...
(UNT KAHE)


5. ફાગણિયો...
(FAGNIYO)


♥ PARYAVARAN ♥

1. નકશાની સામેં...
(NAKSHANI SAME)


2. એક વર્ષની ત્રણ ઋતુ...
(EK VARSH NE TRAN RUTU)♥ MATHEMATICS ♥
(STD : 1 TO 4)

1. એક મારુ નાક છેં...
(EK EK MARU NAAK CHE)


2. એક મારી ઢીંગલીનેં...
(EK MARI DHIGALI NE)


3. એક કબૂતર ચણવા...
(EK KABUTAR CHANVA)


4. પાંચ પાંચ ચકલીઓ...
(PANCH PANCH CHAKLI


5. રવિ પછી સોમ...
(RAVI PACHI TO SOM CHE)


6. નાની નિશાળેં...
(NANI NISHAL)


7. સસલીબેને સેવ બનાવી...
(SASALIBEN NE SEV BENAVI)


8. એક મજાનો માળો...
(EK MAZA NO MALO)


9. કારતક માં દિવાળી...
(KARTAK MA DIWALI)


Pragna Patrko :-No comments:

Post a Comment

D D Giranar Live TV

 About Live DD Sport Cricket TV Matches Free Info for Android Ap This software has been published on Softonic on March 25th, 2019 and we hav...