Search This Website

15 April 2014

GujNet: તમારા PC કે લેપટોપમાં Whatsapp ઇન્સ્ટોલ કરો.

 Cleck Link
GujNet: તમારા PC કે લેપટોપમાં Whatsapp ઇન્સ્ટોલ કરો.: હા મિત્રો, તમે PCમાં પણ વોટ્સપનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આ માટે નીચે લીંક આપી છે તે પરથી સોફ્વેર ડાઉનલોડ કરી લો. અને તમારા પીસીમાં ઇન્સ્ટોલ કરી...

No comments:

Post a Comment

matrubhasha ma Shikshan

  Before we talk about education in mother tongue, what is mother tongue?  Let's understand what is called mother tongue.  A mother tong...